Czym jest biologia?

Czym jest biologia?

Biologia stara się znaleźć wszystkie odpowiedzi na temat prawdopodobnie najważniejszego pytania stawianego w nauce – czym jest życie? Biologia analizuje funkcje życiowe organizmów, a także mechanizmy ich rozwoju, budowę, ewolucję, wzajemne oddziaływania i relacje ze środowiskiem naturalnym. Próbuje wyjaśnić, skąd wzięło się życie, a także opisać jego etapy: od narodzin, przez dojrzewanie, aż po śmierć i rozkład.

Jakie są rozdziały w biologii i czego one uczą?

Jak każda nauka, biologia również dzieli się na wiele działów, dziedzin i gałęzi, które zazębiają się z innymi naukami.

Główne dziedziny biologii to m.in zoologia, botanika i mikrobiologia.

Botanika zajmuje się badaniem roślin, zoologia zwierząt, a mikrobiologia mikroorganizmów, czyli bakterii, grzybów, sinic i pierwotniaków.

liście biologia

W zakresie nauk biologicznych znajduje się także fizjologia, analizująca mechanizmy, które kierują czynnościami życiowymi oraz cytologia, ekologia i antropologia, badająca człowieka jako jednostkę społeczną i kulturową.

Za najbliższe nam działy biologii uznawane bywają:

  • anatomia, czyli nauka objaśniająca budowę ludzkiego ciała, zasady funkcjonowania organów i systemów oraz ich współdziałania,
  • genetyka, zajmująca się przede wszystkim prawami dziedziczenia.

Jakie są metody naukowe w biologii?

Biologia jako nauka przyrodnicza wykorzystuje empiryczne i teoretyczne metody badawcze. Wśród empirycznych metod wymienia się bezpośrednie obserwacje procesów żywej natury w świecie roślin i zwierząt oraz opis pozyskanych wyników.

Teoretyczne metody badawcze włączają natomiast opracowania danych, eksperymenty ze zwierzętami i roślinami w niezwykłym dla nich środowisku oraz obserwację ich zachowania.

Czego uczy współczesna biologia?

Współcześnie, biolodzy zajmują się swoją nauką głównie w powiązaniu z medycyną, chemią i fizyką. Najlepiej rozwijają się zatem takie filary biologii jak genetyka, mikrobiologia i fizjologia.

Krótko mówiąc, dzisiejsza biologia jest to nauka przede wszystkim o człowieku i wszystkim, co związane z funkcjonowaniem organizmów żywych.

Pozyskiwana na tym tle wiedza wykorzystywana jest natomiast do lepszego poznawania natury oraz wprowadzania pozytywnej zmiany.

Po co uczyć się biologii?

Biologia to nauka o życiu na ziemi, której dzieci uczą się od podstawówki aż do końca liceum. Jest ona potrzebna, aby uczniowie byli w stanie wyobrazić sobie kompletne środowisko naturalne, budowę substancji, atomy i molekuły. Fachowych terminów z tej dziedziny nauki używa się wbrew pozorom nawet w codziennym życiu. Podstawowa wiedza na temat biologii pozwala uporządkować świadomość praw natury i organizmu człowieka, który stanowi jej część.

szkielet biologia

Podsumowując, powinniśmy zachęcać dzieci do uczenia się biologii po to, aby mogły lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje świat organizmów żywych – roślin, zwierząt i przede wszystkim ludzi. Zwłaszcza wiedza na temat anatomii własnego ciała i sposobu działania poszczególnych systemów w ludzkim organizmie to coś, co powinien zgłębić każdy i co z pewnością nie okaże się w przyszłości nauką niemającą praktycznego zastosowania. Jeśli dziecko nie chce uczyć się biologii, być może dobrą motywacją będą własne obserwacje przez mikroskop?

Poprzedni artykułTęcza – jak powstaje?
następny artykułPlanety Układu Słonecznego

Powiązane artykuły

Komentarze

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

reklama

Bądźmy w kontakcie

Nowe artykuły